trafikolyckor_karta_2018.png

Karta som illustrerar var på Åland trafikolyckorna inträffat år 2018