utnyttjandegraden_av_utkomststod_2016.png

Modellkalkyl av utnyttjandegraden av utkomststöd efter region 2016. Euro och procent.