valdeltagandekonkommun2019dia1.png

Valdeltagande efter kön i lagtings- och kommunalvalen 2015 och 2019, procent