webbdiagram_covid-19_april.png

Av alla arbetssökande personer i april stod arbetslösa samt permitterade för mer än en tredjedel vardera