webbdiagram_covid-19_april.png

Av alla arbetssökande personer i april stod arbetslösa för ungefär 41 procent