webbdiagram_covid-19_augusti.png

Av alla arbetssökande personer i augusti stod arbetslösa för ungefär 46 procent