webbdiagram_covid-19_januari.png

Av alla arbetssökande personer i januari stod arbetslösa för ungefär 45 procent