webbdiagram_covid-19_november.png

Av alla arbetssökande personer i november stod arbetslösa för ungefär 45 procent