webbdiagram_covid-19_oktober.png

Av alla arbetssökande personer i oktober stod arbetslösa för ungefär 46 procent