webbdiagram_covid-19.png

Av alla arbetssökande personer i mars stod arbetslösa samt permitterade för en tredjedel vardera