webbdiagram_covid-19_september.png

Av alla arbetssökande personer i september stod arbetslösa för ungefär 36 procent