webbdiagram.png

Stapeldiagram som visar antalet sysselsatta fördelat på näringsgren