webbdia.png

Diagram som illustrerar Ålands varuhandel med utlandet (import och export).