Företag - Koncerner

< Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Företagsstatistik

Koncerner verksamma på Åland efter hemort år 2016
Tabell Excel Databas
Koncerner verksamma på Åland efter personalens storleksklass år 2016
Tabell Excel Databas
Koncerner verksamma på Åland efter omsättningens storleksklass år 2016
Tabell Excel Databas
Koncerner verksamma på Åland efter bransch år 2016
Tabell Excel Databas
Andel av alla företag på Åland som tillhör koncern år 2016, procent
Tabell Excel Databas

 

Gamla Exceltabeller (avslutade tidsserier)