Handel - Inrikeshandel

< Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Handel

Handelns omsättning efter bransch 1995–2018, miljoner euro
Tabell Excel Databas
Handelns arbetsställen efter kommun 2008-2018
Tabell Excel Databas
Handelns arbetsställen efter personalens storleksklass 2008-2018
Tabell Excel Databas
Handelns arbetsställen efter näringsgren 2008-2018
Tabell Excel Databas

 

Gamla Exceltabeller (avslutade tidsserier)