Handel - Utrikeshandel

< Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Handel

Utrikeshandel med varor år 2018: Import, export samt handelsnetto enligt varuslag, 1 000 euro
Tabell Excel Databas
Utrikeshandel med varor år 2018: Import, export samt handelsnetto enligt bransch, 1 000 euro
Tabell Excel Databas
Handel med varor över skattegränsen år 2017: Import, export samt handelsnetto enligt bransch, 1 000 euro
Tabell Excel Databas
Sammanlagd handel med varor år 2017: Import, export samt handelsnetto enligt bransch, 1 000 euro
Tabell Excel Databas

 

Gamla Exceltabeller (avslutade tidsserier)