Kan man lita på statistik och urvalsundersökningar?

Varifrån får ÅSUB de uppgifter som ligger som grund för den statistik och de undersökningar som publiceras om Åland? Vid ett frukostseminarium hösten 2022 presenterade statistikchef Kent Häggblom och forskningschef Sanna Roos hur ÅSUB arbetar. Presentationen tar bland annat upp vilka regelverk som styr ÅSUBs verksamhet, vilka källor som används för statistik, vilka utmaningar som finns vid insamling av uppgifter och hur felaktigheter förebyggs och hanteras. Även frågor som rör utredningar, som till exempel betydelsen av att svara på en enkät, tas upp. Presentationen finns att ta del av nedan.