Miljö och energi - Miljö och energi

< Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Miljö och energi

I lag skyddade naturskyddsområden 1986–2019, hektar
Tabell Excel Databas
Medeltemperatur per månad (1977–2019)
Tabell Excel Databas
Årlig nederbörd, mm (1977–2018)
Tabell Excel Databas
Vindhastighet 1983–2018
Tabell Excel Databas
Elanskaffningen 1980–2019, Gigawattimmar (GWh)
Tabell Excel Databas
Användningen av vindkraft 1994–2019 (GWh)
Tabell Excel Databas
Försäljningen av några vanliga oljeprodukter på Åland 1982–2018
Tabell Excel Databas
Vattendragsbelastningen på Åland 1987–2018
Tabell Excel Databas
Ålands Vatten Ab:s vattenförsörjning 1985–2018
Tabell Excel Databas

 

Äldre exceltabeller