Aktuellt just nu: Tillitsstudie för Åland 2018

Hög social tillit är enligt forskningslitteraturen en av de enskilt viktigaste resurserna för ett samhälle.
Tillit mellan människor ger en trygghetskänsla, bidrar till en upplevelse av bättre möjligheter i livet och främjar det allmänna engagemanget i samhället.
Tillit till samhällets institutioner skapar förutsättningar för den nordiska välfärdsmodellen genom tillit till exempelvis vård, skolor och skattesystem.
Tillit inom affärslivet bidrar till stabilitet, lägre så kallade transaktionskostnader och ekonomisk tillväxt.

I det nordiska sammanhanget har tilliten kallats för ett nordiskt guld. Idag har vi dock inte någon närmare kunskap om hur det står till med tilliten på Åland. Hur placerar sig Åland jämfört med övriga länder i Norden när det gäller mellanmänsklig tillit och tillit till institutioner? Hur står sig Åland mot andra europeiska länder? Och vad bekymrar sig ålänningarna för mest med tanke på framtiden? Det är några av de viktiga frågor som ÅSUB i samarbete med Ålands Fredsinstitut just nu söker svaret på genom en enkät riktad till invånarna på Åland.

Många har redan svarat på enkäten, gensvaret och engagemanget har varit stort. Hör du till dem som har fått enkäten men ännu inte har svarat? Tveka då inte, skicka in ditt svar redan idag! Allas svar är viktiga för undersökningens resultat.

Vill du veta mera om tillitsstudien? Har du frågor om formuläret eller är du annars bara nyfiken på våra metoder?

Kontakta oss på ÅSUB så berättar vi gärna mera!

Vänliga hälsningar från ÅSUB genom

Sanna Roos, sanna.roos@asub.ax, telefon 25583
Katarina Fellman, katarina.fellman@asub.ax, telefon 25492