Inkomstregistret

Inkomstregistret, som innehåller uppgifter om löner, pensioner och förmåner, tas i bruk i Finland 1.1.2019. ÅSUB kommer att ha möjlighet att få uppgifter från inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2020. Genom att anmäla tillräckliga uppgifterna om löner, anställningar, pensioner och förmåner till inkomstregistret behöver man i framtiden inte skicka in motsvarande uppgifter ytterligare en gång vid ÅSUBs datainsamlingar.
Detta gäller till exempel lönerstatistiken. De uppgifter ÅSUB använder för lönestatistiken är noggranna specifikationer av löneposterna samt uppgifter i anknytning till heltids- och deltidsanställning, yrke och arbetsställe.

För mer information om vilka uppgifter som krävs för lönestatistiken se här.

Mera information om inkomstregistret hittar ni här.