Statistisk årsbok för Åland 2019

Statistisk årsbok för Åland 2019 har utkommit

För 40 år sedan utkom den första upplagan av Statistisk årsbok för Åland och nu finns 2019 års upplaga tillgänglig. Årsboken innehåller fakta om Åland inom många olika samhällsområden och dessutom en del jämförande statistik för de nordiska länderna samt uppgifter om folkmängd och landareal för alla världens länder. Axplock ur boken:

I juli 2018 uppmättes årets högsta temperatur, 31,2 grader, vilken nästan tangerar den absoluta maxtemperaturen som någonsin uppmätts på Åland (31,3 grader i juli 1941). Under den varma sommaren 2018, med 382 soltimmar i juli, befann man sig gärna i eller nära vattnet, vilket inte var omöjligt då 88 procent av Ålands areal på 13 324 kvadratkilometer består av vatten, varav 11 742 kvadratkilometer hav och 29 kvadratkilometer insjöar. Av vattenarealen är nästan tre procent naturreservat, närmare bestämt 330 kvadratkilometer eller en yta lika stor som Sottunga kommun (inklusive vattenområden). Naturreservaten på land uppgår till 28 kvadratkilometer, vilket motsvarar storleken på Sottungas landareal. Under den torra sommaren 2018, då nederbörden var exakt hälften mindre än året före (78 mm juni-augusti 2018, 156 mm samma tid 2017), kom de nästan 8 600 fritidshusen på Åland i användning. Flest fritidshus finns i Lemland och Eckerö.

Antal fritidshus efter kommun 2018

Många tog troligen bilen till fritidshuset eftersom Åland är biltätt med 817 personbilar per 1 000 invånare, eller totalt drygt 24 000 personbilar. Därtill kommer ungefär 5 000 paketbilar, 2 000 motorcyklar, 2 200 mopeder och 4 200 traktorer. Det finns flera bilar än registrerade körkort då nästan 23 000 personer hade körkort 31.12.2018 (inklusive körkort för moped). De allmänna vägarna uppgår sammanlagt till närmare 1 100 km, vilket ungefär motsvarar en sträcka från Mariehamn till Tromsö i norra Norge (fågelvägen). För att komma till fritidshusen i skärgården kan man åka skärgårdsfärja, vilket drygt 916 000 passagerare och 544 000 fordon gjorde 2018. Det går också att ta sig fram med buss på de sju busslinjer som går mellan Mariehamn och olika delar av landsbygden. Busslinjerna hade drygt 282 000 passagerare 2018.

Passagerare på busslinjetrafiken efter färdriktning från Mariehamn 2005-2018

Efter de soliga sommarmånaderna återvände många till sina jobb. Nästan en tredjedel av de sysselsatta ålänningarna jobbar med samhällstjänster som till exempel offentlig förvaltning, utbildning samt social- och hälsovård, medan en knapp tredjedel arbetar i den privata tjänstesektorn med service inom handel, hotell, restauranger, banker, försäkring, fastighetsservice med mera. Ytterligare ca 15 procent av de sysselsatta jobbar med transport, IT samt kommunikation och en nästan lika stor andel inom industri och byggnadsverksamhet. Dessutom arbetar nästan fyra procent inom primärnäringarna. Kvinnorna överväger inom servicearbeten, medan männen är i stor majoritet inom primärnäringar, industri, transport och kommunikation.

Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren och kön 1998-2016

Med jobb kommer inkomster och arbetsinkomster står för ungefär 60 procent eller drygt 500 miljoner av de totala skattepliktiga inkomsterna på 845 miljoner euro. Ungefär en fjärdedel av befolkningen får pension och pensionerna utgör en femtedel av de totala inkomsterna. Av de totala skattepliktiga inkomsterna går 57 procent till män och 43 procent till kvinnor.

Inkomster efter kön och inkomstkälla 2017, MEUR

Drygt en tredjedel av skattebetalarna har årliga inkomster under 20 000 euro och betalar sammanlagt 3 procent av de åländska skatterna. Över 13 000 ålänningar, eller nästan hälften av skattebetalarna, har inkomster mellan 20 000 och 50 000 euro per år och de står för 45 procent av de totala skatterna. De som har inkomster över 50 000 euro per år utgör knappt 15 procent av skattebetalarna men står för över hälften av skatterna.

Skatter och skattebetalare efter inkomstklass 2017, procent

I december, månaden med mest nederbörd (72 mm), minst soltimmar (16) och en medeltemperatur närmare 0-strecket, passade det bra att sjunka ner i soffan med en bok. Ålänningarna lånade i genomsnitt 12,7 böcker eller andra media på kommunalbiblioteken 2018. Mediabeståndet på biblioteken uppgick till 289 000, eller 9,7 media per invånare, och varje medium lånades i medeltal 1,3 gånger under året.

Biblioteksverksamheten 1965-2018

Senast i april 2019 var det dock dags att komma upp från sofflocket för att rösta i riksdagsvalet. Nästan 60 procent av de röstberättigade ålänningarna röstade, eller 63,1 procent av kvinnorna och 56,1 procent av männen. I maj hölls det EU-parlamentsval och just över hälften av de röstberättigade avgav sin röst, närmare bestämt 50,8 procent.

Årets årsbok innehåller tabeller och diagram med ovanstående data samt mycket mera information från många olika områden som till exempel befolkning, sjöfart, turism, jordbruk, löner, nationalräkenskaper, offentlig ekonomi, hälsovård och socialväsende. Boken kostar 25 euro (exkl. moms) och kan beställas via ÅSUBs beställningsformulär. Via beställningsformuläret kan man också ladda ned årsboken i pdf-format utan kostnad.