Rörlig karta: Befolkningen kommunvis 1910–2018

Nedanstående diagram illustrerar befolkningsutvecklingen på Åland de senaste hundra åren. Mariehamn är den kommunen som vuxit mest, befolkningen i Mariehamn har mer än elva-faldigats under denna period (från 1 015 personer till 11 743 personer). Samtidigt har skärgårdskommunerna minskat mest, befolkningen i skärgården är idag endast knappt 36 procent av vad den var år 1910. De kommuner som haft befolkningstillväxt (förutom Mariehamn) är Jomala, Finström och Lemland, de övriga kommunernas befolkning har de facto minskat sedan år 1910.

 

Kartan ovan är en symbolkarta med absoluta tal. Observera att år 1960 har stora delar av Jomala inkorporerats i Mariehamn (tex. Strandnäs, Ytternäs). Ålands 16 kommuner kan delas in i regioner; Mariehamn, Skärgården och Landsbygden. Skärgården består av Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sotttunga och Vårdö. Landsbygden består av Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik och Sund.

Uppdaterad 20.5.2019