Social hållbarhet 1: Relativ förändring i befolkningen i olika regioner 1970–2016, procent

Nedanstående diagram visar att det är stor tillväxt i den stadsnära landsbygden, där befolkningen sedan år 1970 har mer än fördubblats. I skärgården, å andra sidan, har befolkningen minskat med omkring 24 procent. Kärnlandsbygden har haft ungefär samma positiva utveckling som Mariehamns stad, med ca 33 procents respektive 35 procents ökning.

Med stadsnära landsbygd avses kommunerna Jomala och Lemland. Kärnlandsbygd omfattar Eckerö, Hammarland, Finström, Geta, Lumparland, Saltvik och Sund. Skärgårdskommunerna är Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö.

Uppdaterad 31.3.2017