Social hållbarhet 11: Risken för arbetslöshet år 2015 (%)

Diagrammet nedan illustrerar risken för arbetslöshet på Åland samt hela Finland år 2015. Noterbart är att det både på Åland och i resten av landet föreligger något högre risk för män att blir arbetslösa. År 2014 var 14 199 personer i åldern 18–64 år sysselsatta på Åland, av dessa var 200 personer arbetslösa år 2015. Risken för arbetslöshet var således endast ca 1,4 procent (1,7 procent året innan). För Finland var risken för arbetslöshet år 2015 ca 4,4 procent. Risken tenderar att vara marginellt högre för män, än för kvinnor.

Uppgifterna gäller situationen den 31 december. Det vill säga i figuren ovan antalet sysselsatta den 31.12.2014 och antalet arbetslösa den 31.12.2015. Uppgifterna gäller personer i åldern 18–64 år.

Uppdaterad 9.11.2017