Social hållbarhet 11: Risken för arbetslöshet år 2018* (%)

Detta nyckeltal illustrerar risken för arbetslöshet på Åland år 2018 (preliminära uppgifter). År 2017 var 14 385 personer i åldern 18–64 år sysselsatta på Åland, av dessa var 153 personer arbetslösa år 2018. Risken för arbetslöshet var således endast ca 1,1 procent (1,4 procent år 2017). Risken tenderar att vara marginellt högre för män (1,1 procent år 2018) än för kvinnor (1,0 procent år 2018). År 2018 var arbetslöshetsrisken för studerande ca 5,6 procent (7,3 procent år 2017), medan arbetslöshetsrisken för arbetslösa var så mycket som ca 41,1 procent (42,1 procent år 2017). Den allmänna arbetslöshetsrisken (oberoende av huvudsaklig verksamhet året innan) var i slutet av år 2018 bland befolkningen i åldern 18–64 år ca 2,7 procent (3,0 år 2017).

Uppgifterna gäller situationen den 31 december. Det vill säga i figuren ovan antalet sysselsatta den 31.12.20176 och antalet arbetslösa den 31.12.2018. Uppgifterna gäller personer i åldern 18–64 år. Dessa uppgifter framgår av en samkörning av ÅSUB:s sysselsättningsstatistik med Arbets- och näringsministeriets material över arbetslösa. Vanligtvis tas uppgifterna för arbetslöshetsrisk enbart ur sysselsättningsstatistiken. Sysselsättningsstatistiken kommer dock med två års eftersläpning, varför denna publicering innehåller uppgifter ur Arbets- och näringsministeriets material och kan anses vara preliminära uppgifter.

Uppdaterad 7.11.2019