Social hållbarhet 11: Risken för arbetslöshet år 2019* (%)

Detta nyckeltal illustrerar risken för arbetslöshet på Åland år 2019. År 2018 var 14 470 personer i åldern 18–64 år sysselsatta på Åland, av dessa var 182 personer arbetslösa år 2019. Risken för arbetslöshet var således preliminärt endast ca 1,3 procent (1,1 procent år 2018). Risken tenderar att vara marginellt högre för män än för kvinnor, år 2019 var arbetslöshetsrisken 1,3 procent för männen och 1,2 procent för kvinnorna. År 2019 var arbetslöshetsrisken för studerande ca 5,7 procent (5,2 procent år 2018), medan arbetslöshetsrisken för arbetslösa var så mycket som ca 44,3 procent (42,5 procent år 2018). Den allmänna arbetslöshetsrisken (oberoende av huvudsaklig verksamhet året innan) var i slutet av år 2019 bland befolkningen i åldern 18–64 år ca 2,9 procent (2,7 år 2018).

Uppgifterna gäller situationen den 31 december. Det vill säga i figuren ovan antalet sysselsatta den 31.12.2018 och antalet arbetslösa den 31.12.2019. Uppgifterna gäller personer i åldern 18–64 år. Dessa uppgifter framgår av en samkörning av ÅSUB:s sysselsättningsstatistik med Arbets- och näringsministeriets material över arbetslösa. Vanligtvis tas uppgifterna för arbetslöshetsrisk enbart ur sysselsättningsstatistiken. Sysselsättningsstatistiken kommer dock med två års eftersläpning, varför denna publicering innehåller uppgifter ur Arbets- och näringsministeriets material och kan anses vara preliminära uppgifter.

Uppdaterad 20.11.2020