Social hållbarhet 12: Demografisk försörjningskvot 1975–2030* (prognos 2019–2030)

Ytterligare ett mått på försörjningskvot man kan använda sig av är den demografiska försörjningskvoten, där man beräknar antalet personer i åldern 0–14 år samt 65 år och äldre per antal personer i åldern 15–64 år (arbetsför befolkning).

Den demografiska försörjningskvoten på Åland var år 2018 ca 63,5, och den har visat en stadig ökning de senaste tio åren (den var 52,1 procent år 2008). Dessutom förväntas den demografiska försörjningskvoten på Åland fortsätta öka kraftigt fram till år 2030, då befolkningsprognosen tyder på en försörjningskvot på nästan 70,0. Framförallt är det andelen personer i åldern 65 år och äldre som förväntas öka kraftigt.

Uppgifterna för åren 2018–2030 är hämtade från Ålands statistik- och utredningsbyrås egna befolkningsprognos år 2015 (basscenario). I Excel-filen nedan presenteras uppgifter ur Statistikcentralens befolkningsprognos för Åland (från år 2015), där kan man utläsa att försörjningskvoten förväntas vara ca 73,2 på Åland år 2040.

Uppdaterad 29.5.2019