Social hållbarhet 13: Det relativa sysselsättningstalet 1987–2015

I diagrammet nedan visas det relativa sysselsättningstalet på Åland mellan åren 1987 och 2015. År 2015 var det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 16–64 år ca 78,9 procent (samma som år 2014).

Det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 55–64 år var år 2015 lite lägre, ca 75,4 procent av de personerna var sysselsatta. Personer i åldern 16–24 hade betydligt lägre sysselsättningstal år 2015, ca 49,6 procent - med den naturliga förklaringen att majoriteten i den åldern studerar.

Sysselsättningen beräknas såsom antalet sysselsatta i åldern 16–64 år per befolkning i åldern 16–64 år.

Uppdaterad 9.11.2017