Social hållbarhet 13: Det relativa sysselsättningstalet 1987–2017

I detta nyckeltal visas det relativa sysselsättningstalet på Åland mellan åren 1987 och 2017. År 2017 var det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 16–64 år ca 80,2 procent (79,6 procent år 2016).

Det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 55–64 år var år 2017 lite lägre, ca 76,1 procent av de personerna var sysselsatta. Personer i åldern 16–24 hade betydligt lägre sysselsättningstal år 2017, ca 52,8 procent - med den naturliga förklaringen att majoriteten i den åldern studerar.

Sysselsättningen beräknas såsom antalet sysselsatta i åldern 16–64 år per befolkning i åldern 16–64 år.

Uppdaterad 20.5.2019