Social hållbarhet 13: Det relativa sysselsättningstalet 1987–2018*

I detta nyckeltal visas det relativa sysselsättningstalet på Åland mellan åren 1987 och 2018 (preliminära uppgifter). År 2018 var det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 16–64 år preliminärt ca 80,9 procent (80,2 procent år 2017).

Det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 55–64 år var år 2018 lite lägre, ca 78,2 procent av de personerna var sysselsatta. Personer i åldern 16–24 hade betydligt lägre sysselsättningstal år 2018, ca 52,0 procent - med den naturliga förklaringen att majoriteten i den åldern studerar.

Sysselsättningen beräknas såsom antalet sysselsatta i åldern 16–64 år per befolkning i åldern 16–64 år.

Uppdaterad 21.4.2020