Social hållbarhet 3: Befolkning enligt ålder och kön 31.12.2018, % (befolkningspyramid)

I detta nyckeltal illustreras åldersfördelningen för Ålands befolkning, en så kallad befolkningspyramid. Diagrammet illustrerar tydligt de stora åldersgrupperna i åldern 45–69 år, samt de små åldersgrupperna i åldern yngre än 40 år. Utan en positiv nettoinflyttning skulle resultatet på sikt vara att Ålands befolkning minskade.

En befolkningspyramid har egentligen bara formen av en pyramid i ett utvecklingsland, där nativiteten är hög och medellivslängden låg. I ett industriland ökar mängden befolkning i arbetsför ålder, och när ett land har varit industrialiserat länge får man en större mängd pensionärer.

Uppdaterad 28.5.2019