Social hållbarhet 4: Befolkningstillväxten efter åldersgrupp 1975–2030 (2017–2030 = prognos)

Diagrammet nedan visar befolkningstillväxten på Åland åren 1975–2016, samt prognosen för åren 2017–2030. Befolkningsökningen sedan år 1975 har i antalet personer varit störst i gruppen 40–59-åringar, men procentuellt är det gruppen 80+-åringar som ökat mest (med nästan 174 procent). Gruppen 20–39-åringar har de facto minskat, en del av förklaringen är att man idag i högre grad studerar utomlands (och skriver sig där). Prognosen från år 2017 fram till år 2030 tyder på att grupperna 0–59 år ökar måttligt (mellan 2,5 och 6,6 procent), medan grupperna med befolkning äldre än 60 år ökar kraftigare (med ca 15,1 procent respektive 74,0 procent).

Uppgifterna för åren 2017–2030 är hämtade från Ålands statistik- och utredningsbyrås egna befolkningsprognos år 2015 (basscenario). Nedan presenteras uppgifter ur Statistikcentralens befolkningsprognos (år 2015) fram till år 2040. Prognosen från år 2017 fram till år 2040 tyder på att fram för allt gruppen med befolkning äldre än 60 år ökar kraftigt (med hela 124,2 procent). De andra åldersgrupperna ökar mer måttligt (mellan 8,0 och 16,0 procent).

Uppgifterna ovan för åren 2017–2040 är alltså hämtade från Statistikcentralens befolkningsprognos år 2015.

Uppdaterad 31.3.2017