Social hållbarhet 4: Befolkningstillväxten efter åldersgrupp 1975–2030 (2019–2030 = prognos)

Nyckeltalet nedan visar befolkningstillväxten på Åland åren 1975–2018, samt prognosen för åren 2019–2030. Befolkningsökningen sedan år 1975 har i antalet personer varit störst i gruppen 40–59-åringar (3 134 personer), men procentuellt är det gruppen 80+-åringar som ökat mest (med nästan 191 procent). Gruppen 20–39-åringar har de facto minskat marginellt (24 personer), en del av förklaringen är att man idag i högre grad studerar utomlands (och skriver sig där). Prognosen från år 2019 fram till år 2030 tyder på att grupperna 0–59 år ökar måttligt (mellan 2,1 och 5,5 procent), medan grupperna med befolkning i åldern 60–79 år samt 80+ år ökar kraftigare (med ca 11,0 procent respektive 68,1 procent).

Uppgifterna för åren 2019–2030 är hämtade från Ålands statistik- och utredningsbyrås egna befolkningsprognos år 2015 (basscenario). I Excel-filen nedan presenteras uppgifter ur både Ålands statistik- och utredningsbyrås befolkningsprognos fram till år 2030 och Statistikcentralens befolkningsprognos (år 2015) fram till år 2040. Statistikcentralens prognos från år 2019 fram till år 2040 tyder på att fram för allt gruppen med befolkning äldre än 80 år ökar kraftigt (med hela 115 procent). De andra åldersgrupperna ökar mer måttligt (mellan 6,8 och 7,9 procent). Uppgifterna för åren 2019–2040 är alltså hämtade från Statistikcentralens befolkningsprognos år 2015.

Uppdaterad 28.5.2019