Social hållbarhet 5: Förväntad medellivslängd vid födseln 1996–2016

De åländska kvinnorna förväntades år 2016 ha en längre medellivslängd än de åländska männen. Den förväntade medellivslängden var för kvinnorna 83,6 år och för männen 78,5 år (en skillnad på nästan 5,2 år).

De årliga variationerna på den förväntade medellivslängden kan bli stora med en så liten befolkningsmängd som Åland. En säkrare uppgift skulle vara om man tog ett femårs genomsnitt, för åren 2012–2016 skulle då den förväntade medellivslängden vara 84,1 år för kvinnor och 79,3 år för män (totalt 81,6 år). Uppgifterna för förväntad medellivslängd baserar sig på statistik om dödsfall under året.

Observera att åren 2008, 2011, 2012, 2014, 2015 samt 2016 bygger på ÅSUBs egna beräkningar, medan de övriga åren är uppgifter från Statistikcentralen i Finland.

Uppdaterad 3.10.2017