Social hållbarhet 5: Förväntad medellivslängd vid födseln 1996–2017

De åländska kvinnorna förväntades år 2017 ha en längre medellivslängd än de åländska männen. Den förväntade medellivslängden var för kvinnorna 85,9 år och för männen 81,2 år (en skillnad på nästan 4,7 år).

De årliga variationerna på den förväntade medellivslängden kan bli stora med en så liten befolkningsmängd som Åland. En säkrare uppgift skulle vara om man tog ett femårs genomsnitt, för åren 2013–2017 skulle då den förväntade medellivslängden vara 84,8 år för kvinnor och 80,2 år för män (totalt 82,5 år). Uppgifterna för förväntad medellivslängd baserar sig på statistik om dödsfall under året.

Observera att de årliga uppgifterna märkta med asterisk (*) i Excelfilen bygger på ÅSUB:s egna beräkningar, medan de övriga åren är uppgifter från Statistikcentralen i Finland.

Uppdaterad 29.5.2019