Social hållbarhet 6: Arbetslösa efter arbetslöshetens längd 2003–2019 (årsmedeltal)

Detta nyckeltal visar antalet arbetslösa arbetssökande och längden på arbetslösheten på Åland åren 2013–2019. Majoriteten av de arbetslösa får ett jobb inom sex månader, medan närmare 34 procent av de arbetslösa arbetssökande får vänta längre än så. Mängden arbetslösa personer sjönk marginellt år 2019. Nivån är dock fortfarande mycket högre än innan finanskrisen år 2008.

I Excel-filen nedan finns underlagsdata och diagram visar den månadsvisa utvecklingen av antalet långtidsarbetslösa. Som långtidsarbetslös räknas man när längden på arbetslösheten överstiger 6 månader.

Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Uppgifterna gäller endast på Åland bosatt arbetslös arbetskraft.

Uppdaterad 8.1.2020