Social hållbarhet 8: Niondeklassisters verksamhet efter grundskolestudierna 2018

Nedan följer en kartläggning av niondeklassisternas verksamhet efter grundskolestudierna. Mer än 90 procent av niondeklassisterna (på vårterminen) fortsatte år 2018 (på hösten) att studera efter att de avklarat grundskolestudierna. Andelen arbetar/okända var år 2018 ca 2,9 procent. Majoriteten av de som räknas som arbetar/okända var dock yngre än 17 år, och kommer exempelvis inte med i registret över studerande utanför Åland (de är inte berättigade att lyfta studiestöd).

Av de 14 personer som år 2017 stod som arbetar/okända fanns sex personer med i registren över studerande år 2018 (antingen på Åland eller utanför Åland). Endast åtta personer hade alltså fortfarande "okänd" verksamhet.

År 2012 har metoden vid framtagning av statistiken ändrats, då tillgången till bättre registerdata över grundskoleelever erhållits. Från och med år 2012 och framåt utgår statistiken från de personer som gick i årskurs nio (oberoende av ålder) på vårterminen. Tidigare år har, på grund av bristande tillgång till registerdata, statistiken utgått från personer som var 15 år (uppgift om årskurs fanns inte).

Uppgifterna är framtagna genom att samköra olika register. Uppgifter om studier har vi dels om de som studerar i skolorna på Åland, samt de ålänningar som studerar utomlands (om de lyfter studiestöd). Huruvida en person blir yrkesverksam direkt efter avklarad grundskola har vi tyvärr inte uppgifter om, varför benämningen blir Arbetar/okända. Ytterligare en förklaring till gruppen Arbetar/Okända är att vårt register över studerande utanför Åland endast innehåller de som lyfter studiestöd, vilket man får först månaden efter att man fyllt 17 år.

Uppdaterad 29.5.2019