Social hållbarhet 9: Brott som kommit polisen till kännedom samt uppklarade brott år 1980–2016

Nedanstående diagram illustrerar utvecklingen av brott som kommit polisen till kännedom, samt utvecklingen av antalet uppklarade brott åren 1980 till 2016. År 2015–2016 har mängden brott har ökat, efter att antalet varit lite lägre några år. Sedan 1980 har i genomsnitt 49,6 procent av brotten klarats upp. Medeltalet var över 57,2 år 2016, en ökning från 44,5 procent år 2015.

Statistiken har ändrats något de senare åren och uppgifterna i ovanstående diagram kan inte jämföras med tidigare publicerade uppgifter.

Uppdaterad 3.4.2017