Social hållbarhet 9: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom samt uppklarade brott år 1980–2018

Detta nyckeltal illustrerar förekomsten av brottslighet som kommit polisen till kännedom, samt utvecklingen av antalet uppklarade brott åren 1980 till 2018. År 2017–2018 har mängden brott har minskat, efter en tydlig ökning år 2016. Sedan 1980 har i genomsnitt 65,9 procent av brotten klarats upp (brott och förseelser totalt). Medeltalet var ca 75 procent år 2018, en ökning från ca 70 procent år 2017.

Statistiken har ändrats något de senare åren och uppgifterna i detta nyckeltal kan inte helt jämföras med tidigare publicerade uppgifter. Uppklarningsprocenten anger antalet brott (brott och förseelser totalt) som blivit uppklarade under ett visst år, i procent av antalet brott som har kommit till myndighternas kännedom under samma år. Uppklaringsprocenten kan således teoretiskt bli högre än 100 procent. Uppklarningsprocenten för enbart strafflagsbrott är marginellt lägre.

Uppdaterad 29.5.2019