Arbetsmarknad

< Tillbaka

Arbetsmarknadsstatistiken innehåller uppgifter om arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa på Åland. De sysselsatta redovisas efter näringsgren, sektor och yrkesställning. Arbetslöshetsstatistiken publiceras varje månad.

Preliminära publiceringsdatum

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Arbetsmarknad

Tabeller
Tabeller - Arbetsmarknad

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Publiceringar

Titel Kodsortera i fallande ordning År
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2020, preliminära uppgifter 2020
Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2020 2020
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2012, preliminära uppgifter 2012
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2015, preliminära uppgifter 2015
Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2019 2019
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2014, preliminära uppgifter 2014
Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2018 2018
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2017, preliminära uppgifter 2017
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2018, preliminära uppgifter 2018
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2013, preliminära uppgifter 2013
Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2017 2017
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2016, preliminära uppgifter 2016
Heltids- och deltidsarbetande på Åland år 2014 2014
Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2021 2021
Sysselsatt arbetskraft på Åland 31.12.1999 AR2001:1 1999
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2000 AR2002:1 2000
Arbetslöshetssituationen augusti 2003 AR2003:1 2003
Arbetslöshetssituationen september 2003 AR2003:2 2003
Arbetslöshetssituationen oktober 2003 AR2003:3 2003
Arbetslöshetssituationen november 2003 AR2003:4 2003
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2001 AR2003:5 2001
Arbetslöshetssituationen december 2003 AR2003:6 2003
Arbetslöshetssituationen januari 2004 AR2004:1 2004
Arbetslöshetssituationen oktober 2004 AR2004:10 2004
Arbetslöshetssituationen november 2004 AR2004:11 2004
Arbetslöshetssituationen december 2004 AR2004:12 2004
Arbetslöshetssituationen februari 2004 AR2004:2 2004
Arbetslöshetssituationen mars 2004 AR2004:3 2004
Arbetslöshetssituationen april 2004 AR2004:4 2004
Arbetslöshetssituationen maj 2004 AR2004:5 2004
Arbetslöshetssituationen juni 2004 AR2004:6 2004
Arbetslöshetssituationen juli 2004 AR2004:7 2004
Arbetslöshetssituationen augusti 2004 AR2004:8 2004
Arbetslöshetssituationen september 2004 AR2004:9 2004
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2002 AR2005:1 2002
Arbetslöshetssituationen september 2005 AR2005:10 2005
Arbetslöshetssituationen oktober 2005 AR2005:11 2005
Arbetslöshetssituationen november 2005 AR2005:12 2005
Arbetslöshetssituationen december 2005 AR2005:13 2005
Arbetslöshetssituationen januari 2005 AR2005:2 2005
Arbetslöshetssituationen februari 2005 AR2005:3 2005
Arbetslöshetssituationen mars 2005 AR2005:4 2005
Arbetslöshetssituationen april 2005 AR2005:5 2005
Arbetslöshetssituationen maj 2005 AR2005:6 2005
Arbetslöshetssituationen juni 2005 AR2005:7 2005
Arbetslöshetssituationen juli 2005 AR2005:8 2005
Arbetslöshetssituationen augusti 2005 AR2005:9 2005
Arbetslöshetssituationen januari 2006 AR2006:1 2006
Arbetslöshetssituationen september 2006 AR2006:10 2006
Arbetslöshetssituationen oktober 2006 AR2006:11 2006
Arbetslöshetssituationen november 2006 AR2006:12 2006
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2004 AR2006:13 2004
Arbetslöshetssituationen december 2006 AR2006:14 2006
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2003 AR2006:2 2003
Arbetslöshetssituationen februari 2006 AR2006:3 2006
Arbetslöshetssituationen mars 2006 AR2006:4 2006
Arbetslöshetssituationen april 2006 AR2006:5 2006
Arbetslöshetssituationen maj 2006 AR2006:6 2006
Arbetslöshetssituationen juni 2006 AR2006:7 2006
Arbetslöshetssituationen juli 2006 AR2006:8 2006
Arbetslöshetssituationen augusti 2006 AR2006:9 2006
Arbetslöshetssituationen januari 2007 AR2007:1 2007
Arbetslöshetssituationen oktober 2007 AR2007:10 2007
Arbetslöshetssituationen november 2007 AR2007:11 2007
Arbetslöshetssituationen december 2007 AR2007:12 2007
Arbetslöshetssituationen februari 2007 AR2007:2 2007
Arbetslöshetssituationen mars 2007 AR2007:3 2007
Arbetslöshetssituationen april 2007 AR2007:4 2007
Arbetslöshetssituationen maj 2007 AR2007:5 2007
Arbetslöshetssituationen juni 2007 AR2007:6 2007
Arbetslöshetssituationen juli 2007 AR2007:7 2007
Arbetslöshetssituationen augusti 2007 AR2007:8 2007
Arbetslöshetssituationen september 2007 AR2007:9 2007
Arbetslöshetssituationen januari 2008 AR2008:1 2008
Arbetslöshetssituationen september 2008 AR2008:10 2008
Arbetslöshetssituationen oktober 2008 AR2008:11 2008
Arbetslöshetssituationen november 2008 AR2008:12 2008
Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2006 AR2008:13 2006
Arbetslöshetssituationen december 2008 AR2008:14 2008
Arbetslöshetssituationen februari 2008 AR2008:2 2008
Arbetslöshetssituationen mars 2008 AR2008:3 2008
Arbetslöshetssituationen april 2008 AR2008:4 2008
Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2005 AR2008:5 2005
Arbetslöshetssituationen maj 2008 AR2008:6 2008
Arbetslöshetssituationen juni 2008 AR2008:7 2008
Arbetslöshetssituationen juli 2008 AR2008:8 2008
Arbetslöshetssituationen augusti 2008 AR2008:9 2008
Arbetslöshetssituationen februari 2009 AR2009:02 2009
Arbetslöshetssituationen mars 2009 AR2009:03 2009
Arbetslöshetssituationen maj 2009 AR2009:05 2009
Arbetslöshetssituationen juni 2009 AR2009:06 2009
Arbetslöshetssituationen juli 2009 AR2009:07 2009
Arbetslöshetssituationen augusti 2009 AR2009:08 2009
Arbetslöshetssituationen september 2009 AR2009:09 2009
Arbetslöshetssituationen januari 2009 AR2009:1 2009
Arbetslöshetssituationen oktober 2009 AR2009:10 2009
Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2007 AR2009:11 2007
Arbetslöshetssituationen november 2009 AR2009:12 2009
Arbetslöshetssituationen december 2009 AR2009:13 2009
Arbetslöshetssituationen april 2009 AR2009:4 2009
Arbetslöshetssituationen januari 2010 AR2010:1 2010
Arbetslöshetssituationen oktober 2010 AR2010:10 2010
Arbetslöshetssituationen november 2010 AR2010:11 2010
Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2008 AR2010:12 2008
Arbetslöshetssituationen december 2010 AR2010:13 2010
Arbetslöshetssituationen februari 2010 AR2010:2 2010
Arbetslöshetssituationen mars 2010 AR2010:3 2010
Arbetslöshetssituationen april 2010 AR2010:4 2010
Arbetslöshetssituationen maj 2010 AR2010:5 2010
Arbetslöshetssituationen juni 2010 AR2010:6 2010
Arbetslöshetssituationen juli 2010 AR2010:7 2010
Arbetslöshetssituationen augusti 2010 AR2010:8 2010
Arbetslöshetssituationen september 2010 AR2010:9 2010
Arbetslöshetssituationen januari 2011 AR2011:1 2011
Arbetslöshetssituationen oktober 2011 AR2011:10 2011
Arbetslöshetssituationen november 2011 AR2011:11 2011
Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2009 AR2011:12 2009
Arbetslöshetssituationen december 2011 AR2011:13 2011
Arbetslöshetssituationen februari 2011 AR2011:2 2011
Arbetslöshetssituationen mars 2011 AR2011:3 2011
Arbetslöshetssituationen april 2011 AR2011:4 2011
Arbetslöshetssituationen maj 2011 AR2011:5 2011
Arbetslöshetssituationen juni 2011 AR2011:6 2011
Arbetslöshetssituationen juli 2011 AR2011:7 2011
Arbetslöshetssituationen augusti 2011 AR2011:8 2011
Arbetslöshetssituationen september 2011 AR2011:9 2011
Arbetslöshetssituationen januari 2012 AR2012:1 2012
Arbetslöshetssituationen oktober 2012 AR2012:10 2012
Arbetslöshetssituationen november 2012 AR2012:11 2012
Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2010 AR2012:12 2010
Arbetslöshetssituationen december 2012 AR2012:13 2012
Arbetslöshetssituationen februari 2012 AR2012:2 2012
Arbetslöshetssituationen mars 2012 AR2012:3 2012
Arbetslöshetssituationen april 2012 AR2012:4 2012
Arbetslöshetssituationen maj 2012 AR2012:5 2012
Arbetslöshetssituationen juni 2012 AR2012:6 2012
Arbetslöshetssituationen juli 2012 AR2012:7 2012
Arbetslöshetssituationen augusti 2012 AR2012:8 2012
Arbetslöshetssituationen september 2012 AR2012:9 2012
Arbetslöshetssituationen februari 2013 AR2013:1 2013
Arbetslöshetssituationen november 2013 AR2013:10 2013
Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2011 AR2013:11 2011
Arbetslöshetssituationen december 2013 AR2013:12 2013
Arbetslöshetssituationen mars 2013 AR2013:2 2013
Arbetslöshetssituationen april 2013 AR2013:3 2013
Arbetslöshetssituationen maj 2013 AR2013:4 2013
Arbetslöshetssituationen juni 2013 AR2013:5 2013
Arbetslöshetssituationen juli 2013 AR2013:6 2013
Arbetslöshetssituationen augusti 2013 AR2013:7 2013
Arbetslöshetssituationen september 2013 AR2013:8 2013
Arbetslöshetssituationen oktober 2013 AR2013:9 2013
Arbetslöshetssituationen januari 2014 AR2014:1 2014
Arbetslöshetssituationen oktober 2014 AR2014:10 2014
Arbetslöshetssituationen november 2014 AR2014:11 2014
Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2012 AR2014:12 2012
Arbetslöshetssituationen december 2014 AR2014:13 2014
Arbetslöshetssituationen februari 2014 AR2014:2 2014
Arbetslöshetssituationen mars 2014 AR2014:3 2014
Arbetslöshetssituationen april 2014 AR2014:4 2014
Arbetslöshetssituationen maj 2014 AR2014:5 2014
Arbetslöshetssituationen juni 2014 AR2014:6 2014
Arbetslöshetssituationen juli 2014 AR2014:7 2014
Arbetslöshetssituationen augusti 2014 AR2014:8 2014
Arbetslöshetssituationen september 2014 AR2014:9 2014
Arbetslöshetssituationen januari 2015 AR2015:1 2015
Arbetslöshetssituationen oktober 2015 AR2015:10 2015
Arbetslöshetssituationen november 2015 AR2015:11 2015
Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2013 AR2015:12 2013
Arbetslöshetssituationen december 2015 AR2015:13 2015
Arbetslöshetssituationen februari 2015 AR2015:2 2015
Arbetslöshetssituationen mars 2015 AR2015:3 2015
Arbetslöshetssituationen april 2015 AR2015:4 2015
Arbetslöshetssituationen maj 2015 AR2015:5 2015
Arbetslöshetssituationen juni 2015 AR2015:6 2015
Arbetslöshetssituationen juli 2015 AR2015:7 2015
Arbetslöshetssituationen augusti 2015 AR2015:8 2015
Arbetslöshetssituationen september 2015 AR2015:9 2015
Arbetslöshetssituationen januari 2016 AR2016:1 2016
Arbetslöshetssituationen oktober 2016 AR2016:10 2016
Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014 AR2016:11 2014
Arbetslöshetssituationen november 2016 AR2016:12 2016
Arbetslöshetssituationen december 2016 AR2016:13 2016
Arbetslöshetssituationen februari 2016 AR2016:2 2016
Arbetslöshetssituationen mars 2016 AR2016:3 2016
Arbetslöshetssituationen april 2016 AR2016:4 2016
Arbetslöshetssituationen maj 2016 AR2016:5 2016
Arbetslöshetssituationen juni 2016 AR2016:6 2016
Arbetslöshetssituationen juli 2016 AR2016:7 2016
Arbetslöshetssituationen augusti 2016 AR2016:8 2016
Arbetslöshetssituationen september 2016 AR2016:9 2016
Arbetslöshetssituationen januari 2017 AR2017:1 2017
Arbetslöshetssituationen oktober 2017 AR2017:10 2017
Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015 AR2017:11 2015
Arbetslöshetssituationen november 2017 AR2017:12 2017
Arbetslöshetssituationen december 2017 AR2017:13 2017
Arbetslöshetssituationen februari 2017 AR2017:2 2017
Arbetslöshetssituationen mars 2017 AR2017:3 2017
Arbetslöshetssituationen april 2017 AR2017:4 2017
Arbetslöshetssituationen maj 2017 AR2017:5 2017
Arbetslöshetssituationen juni 2017 AR2017:6 2017
Arbetslöshetssituationen juli 2017 AR2017:7 2017
Arbetslöshetssituationen augusti 2017 AR2017:8 2017
Arbetslöshetssituationen september 2017 AR2017:9 2017
Arbetslöshetssituationen januari 2018 AR2018:1 2018
Arbetslöshetssituationen oktober 2018 AR2018:10 2018
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2016 AR2018:11 2016
Arbetslöshetssituationen november 2018 AR2018:12 2018
Arbetslöshetssituationen december 2018 AR2018:13 2018
Arbetslöshetssituationen februari 2018 AR2018:2 2018
Arbetslöshetssituationen mars 2018 AR2018:3 2018
Arbetslöshetssituationen april 2018 AR2018:4 2018
Arbetslöshetssituationen maj 2018 AR2018:5 2018
Arbetslöshetssituationen juni 2018 AR2018:6 2018
Arbetslöshetssituationen juli 2018 AR2018:7 2018
Arbetslöshetssituationen augusti 2018 AR2018:8 2018
Arbetslöshetssituationen september 2018 AR2018:9 2018
Arbetslöshetssituationen januari 2019 AR2019:01 2019
Arbetslöshetssituationen februari 2019 AR2019:02 2019
Arbetslöshetssituationen mars 2019 AR2019:03 2019
Arbetslöshetssituationen april 2019 AR2019:04 2019
Arbetslöshetssituationen maj 2019 AR2019:05 2019
Arbetslöshetssituationen juni 2019 AR2019:06 2019
Arbetslöshetssituationen juli 2019 AR2019:07 2019
Arbetslöshetssituationen augusti 2019 AR2019:08 2019
Arbetslöshetssituationen september 2019 AR2019:09 2019
Arbetslöshetssituationen oktober 2019 AR2019:10 2019
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2017 AR2019:11 2017
Arbetslöshetssituationen november 2019 AR2019:12 2019
Arbetslöshetssituationen december 2019 AR2019:13 2019
Arbetslöshetssituationen januari 2020 AR2020:1 2020
Arbetslöshetssituationen oktober 2020 AR2020:10 2020
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2018 AR2020:11 2018
Arbetslöshetssituationen november 2020 AR2020:12 2020
Arbetslöshetssituationen december 2020 AR2020:13 2020
Arbetslöshetssituationen februari 2020 AR2020:2 2020
Arbetslöshetssituationen mars 2020 AR2020:3 2020
Arbetslöshetssituationen april 2020 AR2020:4 2020
Arbetslöshetssituationen maj 2020 AR2020:5 2020
Arbetslöshetssituationen juni 2020 AR2020:6 2020
Arbetslöshetssituationen juli 2020 AR2020:7 2020
Arbetslöshetssituationen augusti 2020 AR2020:8 2020
Arbetslöshetssituationen september 2020 AR2020:9 2020
Arbetslöshetssituationen januari 2021 AR2021:1 2021
Arbetslöshetssituationen oktober 2021 AR2021:10 2021
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2019 AR2021:11 2019
Arbetslöshetssituationen november 2021 AR2021:12 2021
Arbetslöshetssituationen december 2021 AR2021:13 2021
Arbetslöshetssituationen februari 2021 AR2021:2 2021
Arbetslöshetssituationen mars 2021 AR2021:3 2021
Arbetslöshetssituationen april 2021 AR2021:4 2021
Arbetslöshetssituationen maj 2021 AR2021:5 2021
Arbetslöshetssituationen juni 2021 AR2021:6 2021
Arbetslöshetssituationen juli 2021 AR2021:7 2021
Arbetslöshetssituationen augusti 2021 AR2021:8 2021
Arbetslöshetssituationen september 2021 AR2021:9 2021
Arbetslöshetssituationen januari 2022 AR2022:1 2022
Arbetslöshetssituationen februari 2022 AR2022:2 2022
Arbetslöshetssituationen mars 2022 AR2022:3 2022
Arbetslöshetssituationen april 2022 AR2022:4 2022

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden