Inkvarteringsstatistik för hotell april 2013

Hotellövernattningarna ökade i april

Totala antalet övernattningar på hotellen var i april 11 381, vilket innebär en nästan 22 procentig ökning jämfört med april 2012. Övernattningarna ökade från Finland men minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med nästan 66 procent medan de svenska minskade med drygt sex procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i april, den ökningen var drygt 19 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för april 2013 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 26 procent. I mars var den siffran 17 procent. 

Av de övernattande var knappt 51 procent från Finland och nästan 45 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter. I april stannade gästerna lika länge.

Av övernattningarna i april skedde knappt 73 procent på grund av fritid och 27 procent på grund av yrke. I mars var de siffrorna 75 respektive 25 procent.

Under årets fyra första månader har hotellen haft nästan 21 200 övernattningar. Jämfört med samma period 2012 innebär det en ökning med ungefär 3 500 övernattningar eller drygt 20 procent. De finländska övernattningarna har ökat med närmare 39 procent och de svenska med drygt fyra procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt 28 procent. Jämförelse mellan 2011 och 2012 visar att de finländska övernattningarna under januari-april minskade med nästan 19 procent och de svenska med sju procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt nio procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 21maj 2013

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden