Inkvarteringsstatistik för hotell februari 2010

Övernattningarna ökade i februari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i februari 4 513, vilket innebär en ökning om nästan fyra procent jämfört med februari 2009. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med närmare 25 procent medan de svenska minskade med drygt 12 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i februari, den minskningen var nästan 16 procent.

Siffrorna för februari 2009 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har sex hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 14 procent . I januari var den siffran 11. 

Av de övernattande var drygt 52 procent från Finland och 44 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,6 nätter. I januari stannade de finländska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 3,1 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter.

Av övernattningarna skedde 62 procent på grund av fritid och 38 procent på grund av yrke. I januari var motsvarande siffror 61 respektive 39 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden