Inkvarteringsstatistik för hotell januari 2012

Finska övernattningarna ökade i januari

Totala antalet övernattningar på hotellen var i januari 4 076, vilket innebär en minskning om knappt åtta procent jämfört med januari 2011. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 20 procent medan de svenska minskade med drygt 31 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i januari, den ökningen var närmare 15 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för januari 2012 baseras på uppgifter för alla 18 hotell. Under månaden har sju hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt elva procent. I december var den siffran 12 procent. 

Av de övernattande var nästan 55 procent från Finland och knappt 40 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,6 nätter. I december stannade de finländska gästerna 1,8 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,8 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter.

Av övernattningarna i januari skedde drygt 59 procent på grund av fritid och nästan 41 procent på grund av yrke. I december var de siffrorna 74 respektive 26 procent.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 14 februari 2012

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden