Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2004

Totala antalet övernattningar på hotellen var i juni i år drygt 26 000, vilket innebär en minskning om 1,5 procent jämfört med juni 2003. Både de svenska och finländska gästernas övernattningar minskade. De svenska gästernas övernattningar minskade med närmare sju procent och de finländska gästernas med sex procent. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade däremot med närmare 1 200, vilket utgjorde en 65 procents ökning. Mellan juni 2002 och juni 2003 ökade de totala övernattningarna med under en
procent.

Minskningen har skett på hotellen i landskommunerna. Där var övernattningarna 13 procent färre i juni i år jämfört med juni i fjol. Hotellen i Mariehamn uppvisar en ökning om närmare tre procent.

Hela statistikmeddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden