Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2006

Totala antalet övernattningar på hotellen var i juni 26 512, vilket innebär en ökning om drygt fem procent jämfört med juni 2005. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med 22 procent medan de svenska sjönk med drygt nio procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade också i juni, den minskningen var drygt 24 procent. Noteras bör att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa nedan:

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden