Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2008

Övernattningarna ökade i juni
Totala antalet övernattningar på hotellen var i juni 27 461, vilket innebär en ökning om 4,4 procent jämfört med juni 2007. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med 9,2 procent medan de svenska minskade med nästan elva procent jämfört med samma månad i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i juni, den ökningen var 34 procent.

Siffrorna för juni 2008 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 65 procent och för den öppna kapaciteten närmare 66 procent. I maj var siffrorna för totala kapaciteten närmare 52 och för den öppna kapaciteten nästan 55 procent. 

Av de övernattande var 60 procent från Finland och drygt 29 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,8 nätter  och de svenska gästerna 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,1 nätter. I maj stannade både de finländska och de svenska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2 nätter.

Av övernattningarna skedde drygt 90 procent på grund av fritid och 9,7 procent på grund av yrke. I maj var motsvarande siffror 80 respektive 19 procent.

Om man jämför med inresandestatistiken kan man konstatera att antalet anlända från Sverige som övernattade på hotell utgjorde 4,6 procent av de inresande från Sverige, exklusive kryssningsresenärerna. De finländska hotellgästerna var 21,2 procent av totala antalet inresande från Finland.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden