Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2010

Fortsatt minskning av övernattningarna
Totala antalet övernattningar på hotellen var i juni 25 612, vilket innebär en minskning om drygt 12 procent jämfört med juni 2009. Övernattningarna ökade från Finland och Sverige medan övernattningarna från övriga länder visar på en minskning. De finländska övernattningarna ökade med drygt 17 procent och de svenska med närmare 20 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade med nästan 84 procent vilket till stor del beror på att ö-spelen pågick under juni i fjol.

Siffrorna för juni 2010 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har alla hotell varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 58 procent. I maj var den siffran 42. 

Av de övernattande var nästan 66 procent från Finland och knappt 29 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska 1,5 nätter. Även gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I maj stannade de finländska och svenska gästerna igenomsnitt 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,7 nätter.

Av övernattningarna skedde drygt 89 procent på grund av fritid och nästan 11 procent på grund av yrke. I maj var motsvarande siffror 80 respektive 20 procent.

Under årets sex första månader har hotellen haft drygt 67 600 övernattningar. Jämfört med samma period 2009 innebär det en minskning med närmare 6 700 övernattningar eller nio procent. De finländska övernattningarna ökade med nästan fem procent medan de svenska övernattningarna minskade med drygt fyra procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med närmare 69 procent. Vid jämförelse mellan 2008 och 2009 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-juni minskade med drygt 12 procent och de svenska med en procent. De övernattande från övriga länder ökade med över 100 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden