Inresande till Åland mars 2009

Färre inresande i mars
I mars 2009 uppgick antalet inresande till drygt 152 600 personer. Jämfört med mars 2008 innebär det en minskning med drygt 1 600 personer eller drygt en procent. Antalet resenärer minskade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med drygt tre procent medan de övriga inresande från Sverige ökade med knappt fem procent. Sammantaget minskade dock de svenska resenärerna med närmare en halv procent jämfört med mars 2008. Under samma period minskade de inresande från Finland med drygt fem procent. Resenärerna från övriga länder minskade  även de sitt inresande med nästan tio procent jämfört med samma månad i fjol.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för drygt 56 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för närmare 31 procent. I mars kom således totalt drygt 87 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland stod för knappt 13 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,2 procent under mars.

Under årets första tre månader anlände drygt 416 700 personer till Åland, vilket innebär en ökning om närmare 25 300 personer eller 6,5 procent jämfört med januari – mars 2008.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden