Översikter och indikatorer

< Tillbaka

Publikationsserien Översikter och indikatorer omfattar kärnfulla sammanställningar av indikatorer och kortfattade analyser inom olika temaområden. Indikatorerna kan bestå av officiella statistiska uppgifter, men även data som inte representerar officiell statistik.

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod Sortera stigande År
Attityder till havsbaserad vindkraft på Åland Ö2022:5 2022
Hållbar utveckling år 2022 Ö2022:4 2022
Distansarbete på Åland – omfattning och möjlighet Ö2022:3 2022
Kulturella och kreativa näringar 2019 Ö2022:2 2019
Konjunkturindikatorer 2021 Ö2022:1 2021
Inkomstfördelning och välfärd 2021 Ö2021:7 2021
Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2022 Ö2021:6 2021
Ekonomisk översikt hösten 2021 Ö2021:5 2021
Hållbar utveckling år 2021 Ö2021:4 2021
De särskilt utsatta och utkomststödet i kommunerna på Åland Ö2021:3 2021
Kulturella och kreativa näringar 2018 Ö2021:2 2018
Konjunkturindikatorer 2020 Ö2021:1 2021
Inkomstfördelning och välfärd 2020 Ö2020:7 2020
Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2021 Ö2020:6 2020
Ekonomisk översikt hösten 2020 Ö2020:5 2020
Kulturella och kreativa näringar 2017 Ö2020:4 2017
Hållbar utveckling år 2020 Ö2020:3 2020
Definition och nyckeltal för kommuner i svår ekonomisk ställning Ö2020:2 2020
Konjunkturindikatorer 2019 Ö2020:1 2019
Inkomstfördelning och välfärd 2019 Ö2019:8 2019
Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2020 Ö2019:7 2019
Ekonomisk översikt hösten 2019 Ö2019:6 2019
Kulturella och kreativa näringar 2016 Ö2019:5 2016
Hållbar utveckling år 2019 Ö2019:4 2019
Konjunkturindikatorer 2018 Ö2019:3 2018
Kulturella och kreativa näringar 2015 Ö2019:2 2015
Ålands luftutsläpp år 2015 enligt olika beräkningsprinciper Ö2019:1 2015
Inkomstfördelning och välfärd 2018 Ö2018:5 2018
Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2019 Ö2018:4 2018
Hållbar utveckling år 2018 Ö2018:2 2018