Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2008

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland steg år 2008 med hela 5,4 procent jämfört med år 2007. Ökningen berodde främst på högre personalkostnader (+5,7 procent), vilka stod för hela 65 procent av de totala driftsutgifterna för  social-, undervisnings- och kulturverksamheten. Även kostnaderna för material, förnödenheter och varor steg betydligt från år 2007 till 2008 (+6,9 procent). Materialkostnadernas andel av social-, undervisnings- och kulturverksamhetens kostnader utgjorde 7 procent.

Prisindexet för den kommunala basservicen mäter den årliga prisutvecklingen för utgifterna inom socialväsendet samt undervisnings- och kulturverksamheten inom kommunalekonomin. Indexet används huvudsakligen för att årligen justera landskapsandelarna till kommunerna för driftskostnaderna.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden